Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
12/2018
01.06.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
11/2018
01.06.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €

01.06.2018
Zmluva Dodatok č. 1
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
10/2018
30.05.2018
Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
9/2018
02.05.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
8/2018
02.05.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
7/2018
02.05.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
6/2018
02.05.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
5/2018
02.05.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
4/2018
06.04.2018
Zmluva Zmluva na výkon stavebného dozoru
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
35/2018
30.03.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
35,08 €
34/2018
30.03.2018
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
620,25 €
33/2018
30.03.2018
Faktúra Náhradné diely na kúrenie
EXPOL TRADE, s.r.o., Šarišská 495/2, Hanušovce nad Topľou, 094 31
145,60 €
32/2018
30.03.2018
Faktúra Kurenárske práce
POLLDY s.r.o., Šarišská 495/2, Hanušovce nad Topľou, 094 31
200,00 €
31/2018
30.03.2018
Faktúra Spracovanie žiadosti
Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, Rajec, 015 01
160,00 €