Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
13/2020
10.02.2020
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
40,80 €
12/2020
10.02.2020
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
888,30 €
11/2020
10.02.2020
Faktúra Rozpis elektriny
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
133,00 €
10/2020
10.02.2020
Faktúra Rozpis elektriny
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
141,00 €
1/2020
10.02.2020
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
2/2020
03.02.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
187/2019
20.01.2020
Faktúra Preddavky el. energie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
16,04 €
186/2019
20.01.2020
Faktúra Preddavky el. energie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
9,75 €
185/2019
20.01.2020
Faktúra Preplatok el. energie - dom smútku
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
11,97 €
184/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie - kultúrny dom
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
366,92 €
183/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie - obecný úrad
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
198,74 €
182/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie - verené osvetlenie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
48,47 €
181/2019
20.01.2020
Faktúra Nedoplatok el. energie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
2,60 €
180/2019
20.01.2020
Faktúra Vodné
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
147,77 €
179/2019
20.01.2020
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
19,21 €