Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
63/2018
01.08.2018
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 6/2018
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
62/2018
01.08.2018
Faktúra vedenie účtovníctva 5/2018
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
14/2018
01.08.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
13/2018
02.07.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
61/2018
01.06.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
34,62 €
60/2018
01.06.2018
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
663,15 €
59/2018
01.06.2018
Faktúra Školenie BOZP
Ing. Jozef Hollý, Krivánska 13, Banská Bystrica, 974 11
40,00 €
58/2018
01.06.2018
Faktúra Vyšívanie vankúše, uteráky
IPATEX, s.r.o., J. Janošku 5, Liptovský Mikuláš, 03101
425,28 €
57/2018
01.06.2018
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
437,76 €
56/2018
01.06.2018
Faktúra Stavebné práce podľa ZoD
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica, 974 01
35 794,25 €
55/2018
01.06.2018
Faktúra Letáky A4
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
87,67 €
54/2018
01.06.2018
Faktúra Členský vklad
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 032 15
200,00 €
53/2018
01.06.2018
Faktúra členský príspevok na 1 obyvateľa
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
38,80 €
52/2018
01.06.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
51/2018
01.06.2018
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €