Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
16/2018
07.09.2018
Zmluva Zmluva o dielo
DOPSTAV Pavol Gejdoš , Ľubeľa 75, Ľubeľa , 032 14
0,00 €

24.08.2018
Zmluva Dodatok č. 1
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica, 974 01
0,00 €
15/2018
17.08.2018
Zmluva Ozvučenie javiska kultúrneho domu
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, 011 09
0,00 €
91/2018
01.08.2018
Faktúra Vývoz kontajnerov
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
177,10 €
90/2018
01.08.2018
Faktúra Uloženie odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
812,77 €
89/2018
01.08.2018
Faktúra Vývoz odpadovej vody
Michal Zaťko , Dúbrava 215, Dúbrava, 032 12
120,00 €
88/2018
01.08.2018
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
17,96 €
87/2018
01.08.2018
Faktúra Programátorské práce
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
9,00 €
86/2018
01.08.2018
Faktúra Oprava krovinorezu
MERKUR Slovakia s.r.o , Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš , 031 01
251,37 €
85/2018
01.08.2018
Faktúra dobropis
Ľubomír Kubík-Stavivá, Ľubeľa 169, Ľubeľa, 032 14
-64,80 €
84/2018
01.08.2018
Faktúra Betón, obrubníky
Ľubomír Kubík-Stavivá, Ľubeľa 169, Ľubeľa, 032 14
155,52 €
83/2018
01.08.2018
Faktúra Preplatok za vodu
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
-220,31 €
82/2018
01.08.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
20,71 €
81/2018
01.08.2018
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
80/2018
01.08.2018
Faktúra Systémová podpora URBIS
MADE, s.r.o. , Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01
100,00 €