Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
30/2012
19.03.2012
Faktúra Zámok a kovanie do byt. domu 176
Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava 313, Dúbrava , 032 12
165,60 €
29/2012
29.02.2012
Faktúra Poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
142,36 €
28/2012
29.02.2012
Faktúra Nájom
Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, Bratislava, 817 15
104,72 €
27/2012
29.02.2012
Faktúra Servis počítačov
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
18,20 €
26/2012
29.02.2012
Faktúra Vývoz TKO
Obecný úrad Sv. Kríž, Drobná prevádzka , Svätý Kríž 17, Svätý Kríž , 032 11
307,54 €
25/2012
29.02.2012
Faktúra Servis počítačov
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
18,20 €
24/2012
29.02.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
45,53 €
23/2012
29.02.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk. vo ver. záujme
SAD LIORBUS, a.s. , Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
22/2012
29.02.2012
Faktúra Stravné lístky
ENERGAS - Kováč, s.r.o , Ružomberok
620,16 €
21/2012
29.02.2012
Faktúra Reg.známky pre psov
GETOS, s.r.o. , Trenčín
163,80 €
20/2012
29.02.2012
Faktúra Vývoz sep.zberu
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
34,80 €
19/2012
29.02.2012
Faktúra Nová verzia majetok WIN
KEO, s.r.o. , Poľná 151/5, Záhorce, 991 06
47,76 €
18/2012
30.01.2012
Faktúra Oprava kotla - bytovky
ENERGAS - Kováč, s.r.o , Ružomberok
32,34 €
17/2012
19.01.2012
Faktúra Poistenie budov
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: , Dostojevského rad 4, Bratislava , 815 74
14,87 €
16/2012
19.01.2012
Faktúra Nová verzia mzdy KEO
KEO, s.r.o. , Poľná 151/5, Záhorce, 991 06
50,57 €