Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
106/2019
17.09.2019
Faktúra Verejné obstarávanie-Miestne komunikácie
Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, Banská Bystrica, 974 11
250,00 €
105/2019
17.09.2019
Faktúra Prívesný vozík
Bán s.r.o., Čerenčianska 3988, Rimavská sobota, 979 01
490,00 €
104/2019
17.09.2019
Faktúra Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
287,64 €
103/2019
17.09.2019
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 253,97 €
102/2019
17.09.2019
Faktúra Služby za odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
12,48 €
101/2019
17.09.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
40,80 €
100/2019
17.09.2019
Faktúra Splátka za nájom
Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, Bratislava, 817 15
74,69 €
11/2019
12.09.2019
Objednávka Objednávka autobusu
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
0,00 €
10/2019
12.09.2019
Objednávka Objednávka - súbor
Pramienok n.o., Kollárova 1928/16, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
22/2019
26.08.2019
Zmluva Zmluva o dielo - Výstavba chodníkov
Cestné stavby, spol. s.r.o., ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš , 031 01
0,00 €
9/2019
21.08.2019
Objednávka Objednávka ihrisko
Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, Banská Bystrica, 974 11
0,00 €
8/2019
20.08.2019
Objednávka Objednávka vozíka
Bán s.r.o., Čerenčianska 3988, Rimavská sobota, 979 01
0,00 €
99/2019
19.08.2019
Faktúra Revízia komínov a dymovodov
Kominárstvo Ružomberok s.r.o. , Na kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01
276,48 €
97/2019
08.08.2019
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
96/2019
08.08.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 7/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €