Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
70/2012
25.05.2012
Faktúra Servis počítačov
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
69/2012
25.05.2012
Faktúra Audítorské overenie ročnej závierky za rok 2011
EKOAUDITOR. spol. s.r.o. , Letecká 22, Bratislava, 831 01
396,00 €
68/2012
25.05.2012
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
211,94 €
67/2012
25.05.2012
Faktúra Poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
349,86 €
66/2012
25.05.2012
Faktúra Poistenie bytového domu
Wustenrot poisťovňa , Karadžičova 17, Bratislava, 825 22
115,86 €
65/2012
25.05.2012
Faktúra Vývoz sep.zberu
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
34,80 €
64/2012
24.05.2012
Faktúra Vývoz TKO
Obecný úrad Sv. Kríž, Drobná prevádzka , Svätý Kríž 17, Svätý Kríž , 032 11
250,36 €
63/2012
24.04.2012
Faktúra Doplatok energie bytovka
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
0,59 €
62/2012
24.04.2012
Faktúra Preplatok energie bytovky
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
-45,05 €
61/2012
24.04.2012
Faktúra Doplatok energie bytovka
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
6,58 €
60/2012
24.04.2012
Faktúra Preplatok energie Kultúrny dom
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
-1 275,34 €
59/2012
24.04.2012
Faktúra Preplatok energie - Verejné osvetlenie
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
-204,20 €
58/2012
24.04.2012
Faktúra Doplatok energie Obecný úrad
Stredoslovenská energetika, a.s. , Topoľová 1, Žilina, 010 01
55,26 €
57/2012
24.04.2012
Faktúra Poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
165,39 €
56/2012
24.04.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
52,26 €