Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
189/2020
11.01.2021
Faktúra Obecné noviny
INPROST s.r.o. , Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
93,60 €
188/2020
11.01.2021
Faktúra Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
206,40 €
187/2020
11.01.2021
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 010,96 €
186/2020
11.01.2021
Faktúra Betón
Stavivá Ľubeľa, Ľubeľa 419, 032 14
27,86 €
185/2020
11.01.2021
Faktúra Dopravné značenie
Smaltovňa Holíč, s.r.o., Bratislavská 25, Holíč, 908 51
80,00 €
184/2020
11.01.2021
Faktúra Oprava verejného osvetlenia
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, 032 14
566,40 €
183/2020
11.01.2021
Faktúra Kľačiansky hlas
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
182,95 €
182/2020
11.01.2021
Faktúra Zemné práce
DOPSTAV Pavol Gejdoš , Ľubeľa 75, Ľubeľa , 032 14
108,00 €
181/2020
11.01.2021
Faktúra Služby nad rámec zmluvy
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
180/2020
11.01.2021
Faktúra Služby technika
Mgr. Jana Gartnerová, Stodolova 1895/5, Liptovský Mikuláš, 03101
45,00 €
179/2020
11.01.2021
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
178/2020
11.01.2021
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
1,00 €
177/2020
11.01.2021
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
26/2020
17.12.2020
Zmluva Zmluva o dielo - bio. odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
25/2020
17.12.2020
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby s kom. odpadom
INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, 911 01
0,00 €