Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor

04.05.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične
Základná škola s materskou školou, Ľubeľa 161, 03214
0,00 €
4/2022
07.04.2022
Zmluva Zmluva o budúcej zmluve
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
2/2022
05.04.2022
Objednávka Objednávka
Lesný komposesorát s.r.o., Partizánska Ľupča 663, 032 15
0,00 €
21/2022
01.04.2022
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 3/2022
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
1/2022
10.03.2022
Objednávka Objednávka
KASTEX Technika s.r.o., Strojnícka 5, Prešov, 080 06
0,00 €
3/2022
22.02.2022
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
20/2022
22.02.2022
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
38,68 €
2/2022
22.02.2022
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
38,28 €
19/2022
22.02.2022
Faktúra Kuchynský odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
64,80 €
18/2022
22.02.2022
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
703,13 €
17/2022
22.02.2022
Faktúra Odmeny výkonným umelcom
SLOVGRAM , Jakubovo námestie 14, Bratislava, 813 48
38,40 €
16/2022
22.02.2022
Faktúra Fond opráv - expanzná nádoba
Vladimír Kubík , Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14
173,63 €
15/2022
22.02.2022
Faktúra Kniha Lipt. Mikuláš a okolie
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, 974 01
330,00 €
14/2022
22.02.2022
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
13/2022
22.02.2022
Faktúra Vedenie účtovníctva 1/2022
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €