Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
7/2022
09.08.2022
Objednávka Objednávka
Geodetický a kartografický ústav , Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
6/2022
20.07.2022
Objednávka Objednávka
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €

07.07.2022
Zmluva Dodatok č. 14
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
5/2022
29.06.2022
Objednávka Objednávka novín
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
0,00 €
4/2022
20.06.2022
Objednávka Objednávka
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
3/2022
13.06.2022
Objednávka Objednávka
DATAZ s.r.o., SNP 313/21, Smolenice, 919 04
0,00 €
11/2022
31.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2022
31.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €

04.05.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične
Základná škola s materskou školou, Ľubeľa 161, 03214
0,00 €
9/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
8/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
7/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
6/2022
01.05.2022
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
4/2022
07.04.2022
Zmluva Zmluva o budúcej zmluve
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
2/2022
05.04.2022
Objednávka Objednávka
Lesný komposesorát s.r.o., Partizánska Ľupča 663, 032 15
0,00 €