Zber elektroodpadu

30.09.2021 12:00

Obecný úrad v Liptovských Kľačanoch oznamuje, že sa v obci uskutoční

 

 

Z B E R  

E L E K T R O O D P A D U

(Televízory, práčky, chladničky, rádiá, počítače, elektrické sporáky, akumulátory a batérie a pod.)

 

V pondelok 11.10.2021

od 14,30 do 16,00 hod.

 

Auto bude pristavené pred Obecným úradom