Zber elektroodpadu

05.04.2018

Obecný úrad v Liptovských Kľačanoch
oznamuje, že sa v obci uskutoční


Z B E R

E L E K T R O O D P A D U

(Televízory, práčky, chladničky, rádiá, počítače,
elektrické sporáky, akumulátory a batérie a pod.)
 

Vo štvrtok 19.4.2018

od 15,00 do 17,00 hod.

 

Auto bude pristavené pred Obecným úradom