VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov

17.08.2017 14:00