VOĽBY

28.03.2019 08:20


Oznámeni o termíne konania volieb Prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00.

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je liptovske.klacany@gmail.com
Výsledky volieb:

Mgr. Zuzana Čaputová                57 hlasov
Ing. Mgr. Marian Kotleba             31 hlasov
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.        24 hlasov
JUDr. Štefan Harabin                   22 hlasov
Bc. Milan Krajniak                       11 hlasov
RNDr. Fantišek Mikloško             11 hlasov
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.   6 hlasov
Martin Daňo                                   4 hlasy
Dr. Ing. Robert Mistrík                    2 hlasy
Ing. Bohumila Tauchmanová          1 hlas
RNDr. Ivan Zuzula, CSc.                1 hlas

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je liptovske.klacany@gmail.com