VOĽBY

13.02.2019 08:20

Oznámeni o termíne konania volieb Prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00.

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je liptovske.klacany@gmail.com