Utečenci z Ukrajiny

02.03.2022

Obraciame sa na tých občanov, ktorí chcú ubytovať ľudí, utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, aby tento fakt nahlásili na obecný úrad telefonicky alebo mailom. Potrebujeme vedieť ubytovanie v súkromí, počet ubytovaných dospelých a detí do 18 rokov. Obecný úrad toto denne hlási na okresný úrad a údaje koordinuje aj s policajným zborom. Ďakujeme za pochopenie.