Úradná tabuľa

04.12.2015
  • Plošné testovanie

   2021-01-19 13:35:44

   INFORMÁCIE K PLOŠNÉMU TESTOVANIU V OBCI ĽUBEĽA: Uskutoční sa v sobotu 23.1.2021 s nasledovným časovým rozpisom: od 07:30 hod. do 11:30 hod. od 12:30 hod. do 16:30 hod. od 17:30 hod. do 20:00 hod... VIAC

  • Zberný dvor Svätý Kríž

   2021-01-14 08:09:14

   V súvislosti s ochorením covid-19 a obmedzenie pohybu bude :    Zberný dvor  vo Sv. Kríži zatvorený do 4.4.2021     Ak by ste potrebovali vvviesť&n... VIAC

  • OZNAM SAD - prevádzka spojov

   2021-01-07 11:16:45

   OZNAM SAD - aktualizácia spojov.PDF OZNAM SAD - prevádzka spojov.PDF Návrh na zmenu odchodu linky 505426.PDF VIAC

  • OZNAM pre nájomníkov bytov

   2020-12-21 10:41:38

   OZNAM Oznamujeme nájomníkom bytov, aby do  4. januára 2021 zaslali  odpis vody na emailovú adresu liptovke.klacany@gmail.com alebo na tel. číslo 044/55 93 258 (z dôvo... VIAC

  • Oznam Stredoslovenskej energetiky

   2020-12-17 13:37:47

   Oznam Stredoslovenskej energetiky-nové online služby.PDF VIAC

  • Mobilné odberové miesta

   2020-12-10 13:04:12

   V okrese Liptovský Mikuláš sa otvárajú ďalšie mobilné odberové  miesta  pre antigénne testovanie : Bene Vobis, s.r.o., IČO 47258357, Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok, otvára dnes (... VIAC

  • Zámer odpredaja pozemku

   2020-12-09 16:10:57

   Zámer odpredaja obecného pozemku.PDF VIAC

  • Výber kontrolóra

   2020-12-09 10:29:16

    Liptovské Kľačany č. 72, 032 14 Ľubeľa   VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE   O B E C  LIPTOVSKÉ  KĽAČANY  a Obecné zastupiteľstvo v Lipt... VIAC

  • VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

   2020-11-23 15:09:57

   VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.PDF VIAC

  • Rozpočet obce Liptovské Kľačany na rok 2021

   2020-11-23 14:34:59

   Rozpočet obce Liptovské Kľačany na rok 2021-návrh.PDF VIAC