Oznamy z miestneho rozhlasu

11.10.2017

Obecný úrad Liptovské Kľačany oznamuje:

- že na cintoríne bude prebiehať čistenie hrobov. Cena za jednohrob je 20,- €, za dvojhrob 30,- €. Hroby budú ošetrené špeciálnym ochranným náterom. Svoje meno a tel. číslo môžete nahlásiť na obecnom úrade.
- že v Gôtovanoch súkromný pestovateľ predáva kvalitnú kapustu vhodnú na tlačenie v cene 0,27€/ 1 kg na adrese Gôtovany 179. Tel. kontakt: 0918 614 883,  0907 863 693,  0908 206 171
- že pozýva mládež vo veku od 10-25 rokov na brigádu "Čistá obec", kde sa budú zbierať odpadky v obci a jej okolí. Brigáda sa uskutoční v sobotu 14.10.2017. Zraz účastníkov bude o 14,00 hod. pred obecným úradom. Vrecia a rukavice dostane každý účastník na mieste.
- že srdečne pozýva všetkých seniorov nad 60 rokov na posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starčím", ktoré sa uskutoční v nedeľu 22.10.2017 o 15,00 hod. v kultúrnom dome. V programe vystúpi folklórny súbor DFS Likava.