Oznam Pozemkového spoločenstva lesných pozemkov

08.08.2018

BÝVALÍ URBÁRNICI A KOMPOSESORÁTI, VLASTNÍCI LESA
- Pozemkové spoločenstvo, 032 14 LIPTOVSKÉ KĽAČANY -

 

OZNAM

 

Výbor Pozemkového spoločenstva v Liptovských Kľačanoch oznamuje podielnikom, že dňa

19. augusta 2018 (v nedeľu)  od 13,30  do 17,00 hod.

sa bude konať

vyplácanie podielov

 Vyplácanie podielov sa uskutoční v Kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Ján Vrbenský
                                                                                                                                                                                                                                                        predseda  Pozemkového  spoločenstva