Oznam AGRO-RACIO

04.10.2018

Oznam o vydávaní naturálií za prenájom pôdy.

Spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o., Lipt. Mikuláš, oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzavreté nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 15. - 19. októbra 2018 bude uhrádzať nájomné vo forme naturálií. Pre dok 2018 boli stanovené nasledovné ceny za 100 kg:

Zemiaky                         20,- EUR

Obilie (pšenica)            15,- EUR

Obilie sa bude vydávať vo Svätom Kríži od 8,00 - 13,30 hod.
Vrecia je potrebné priniesť!

Zemiaky sa budú vydávať v sklade zemiakárne v Palúdzke v termíne do do 15.11.2018            (v pracovné dni v čase od 8,00 do 14,00 hod.).