Opatrenia na ochranu pred koronavírusom pri vývoze komunálnych odpadov

30.03.2020 09:25

Vážení občania,

      V súvislosti s ochranou pred korona-vírusom a zamedzením jeho šírenia Vás spolu so spoločnosťou OZO, a.s žiadame dodržiavať tieto opatrenia v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom:

1. Občanov a domácnosti, ktoré sú v karanténe žiadame, aby komunálny odpad

    aj separovaný zber ukladali do plastových vriec. Po zabezpečení odpadu,

    riadne uzatvorené vrece potom vložia do kuka nádoby.

2. Občanom a domácnostiam , ktoré sú v karanténe zakazujeme separovať

    odpad, nakoľko tento končí na triediacej linke a môže nakaziť pracovníkov

    linky. Dočasne žiadame, aby tieto domácnosti separovaný zber ukladali do

    plastových vriec a vrecká dali do kuka- nádoby.

3. Všetky použité rúška a rukavice z domácnosti nepatria do separovaného

    zberu ale do komunálneho odpadu. Použité rúška  a rukavice takisto

    požadujeme vložiť do plastových sáčkov.