Ochrana osobných údajov

Dokumentáciu k ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00315451