Kontakty

Výbor od 30.08.2020

Predseda:   Kelovský Ivan     0915 082 558     ivan.kelovsky@gmail.com
Člen:           Feherpataky Jozef 
                   Magerčiaková Marta
                   Oravec Milan
                   Humený Ján

Dozorná rada od 15.05.2021

Predseda:  Ing. Hollý Ján
Člen:          Mgr. Šimanská Jana    
                  Getta Tibor