Havarijný stav mosta

31.07.2020 08:00

Havarijný stav mosta.

 
Upozorňujeme občanov na havarijný stav mosta na ceste k hydinovej farme spoločnosti FARMAVET. 
Z dôvodu rizika poškodenia zdravia a majetku občanov odporúčame občanom, aby do odstránenia poškodenia most nepoužívali.