Čistá obec

18.04.2018

Čistá obec

Obecný úrad pozýva mládež a dospelých
na brigádu zbierania odpadkov v obci a jej okolí pri príležitosti Dňa Zeme.
Brigáda sa uskutoční v sobotu 21.04.2018.

Zraz účastníkov bude o 9,00 hod pred obecným úradom.
Vrecia a rukavice dostane každý účastník na mieste.