2014

UZNESENIE: zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom č. 31/2014. 
UZNESENIE: Poplatky obce schválené na OZ dňa 29.12.2014 uznesením č. 33/2014 

Zápisnica a uznesenie zo dňa 29.12.2014 - PDF 
Uznesenie zo dňa 11.12.2014 - PDF 
Zápisnica zo dňa 11.12.2014 - PDF 
Zápisnica a uznesenie zo dňa 13.8.2014 - PDF 
Zápisnica a uznesenie zo dňa 27.5.2014 - PDF 
Zápisnica a uznesenie zo dňa 19.2.2014 - PDF