Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
23/2020
18.11.2020
Zmluva Dotácia CVČ
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta, Vrícko 195, Martin, 038 31
65,00 €
10/2020
18.11.2020
Objednávka Odvoz a likvidácia ČOV
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
22/2020
05.11.2020
Zmluva Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Ministerstvo financií SR, Štefaničova 5, Bratislava, 817 82
5 518,00 €
21/2020
02.11.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
20/2020
02.11.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
19/2020
02.11.2020
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
9/2020
29.10.2020
Objednávka Odvoz elektroodpadu
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
18/2020
26.10.2020
Zmluva Dohoda č.20/22/012/23
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, M.M.Hodžu 1784/30, Liptovský Mikuláš, 031 80
0,00 €
17/2020
16.10.2020
Zmluva Darovacia zmluva
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €
149/2020
14.10.2020
Faktúra Turistické mapy
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová, 974 01
216,22 €
148/2020
14.10.2020
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
147/2020
14.10.2020
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
146/2020
14.10.2020
Faktúra Montážna plošina
DOPSTAV Pavol Gejdoš , Ľubeľa 75, Ľubeľa , 032 14
37,20 €
145/2020
14.10.2020
Faktúra Vedenie účtovníctva 9/2020
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
144/2020
14.10.2020
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €