Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
4/2019
25.06.2019
Objednávka Objednávka noviny
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
0,00 €
18/2019
31.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
17/2019
31.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
3/2019
28.05.2019
Objednávka Objednávka tlaková skúška hasiacich prístrojov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
2/2019
28.05.2019
Objednávka objednávka kontrola hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8, Ružomberok, 034 01
0,00 €
1/2019
28.05.2019
Objednávka Objednávka ihrisko
Ing. Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, Rajec, 015 01
0,00 €
16/2019
27.05.2019
Zmluva Zmluva o dielo - Výstavba chodníkov
B-SMARTING s.r.o., Guothova 1280/3, Liptovský Mikuláš , 031 01
1 650,00 €
15/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
14/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
13/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
12/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
11/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2019
02.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
9/2019
04.04.2019
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný stavebný úrad
Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
38/2019
02.04.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 3/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €