Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
5/2019
01.02.2019
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
4/2019
01.02.2019
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
3/2019
01.02.2019
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
2/2019
01.02.2019
Zmluva Zmluva o nájme bytu
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
1/2019
04.01.2019
Zmluva Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo
,
0,00 €
17/2018
15.10.2018
Zmluva Zmluva o dielo
Cestné stavby, spol. s.r.o., ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš , 031 01
0,00 €
99/2018
19.09.2018
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
863,74 €
98/2018
19.09.2018
Faktúra Likvidácia odpadovej vody
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptvoský Mikuláš, 031 05
133,97 €
97/2018
19.09.2018
Faktúra Elektrická energia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47
0,36 €
96/2018
19.09.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
95/2018
19.09.2018
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
94/2018
19.09.2018
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 8/2018
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
93/2018
19.09.2018
Faktúra vedenie účtovníctva 7/2018
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
92/2018
19.09.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
36,24 €
100/2018
19.09.2018
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 000,46 €