Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
1/2019
04.01.2019
Zmluva Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo
,
0,00 €
17/2018
15.10.2018
Zmluva Zmluva o dielo
Cestné stavby, spol. s.r.o., ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš , 031 01
0,00 €
16/2018
07.09.2018
Zmluva Zmluva o dielo
DOPSTAV Pavol Gejdoš , Ľubeľa 75, Ľubeľa , 032 14
0,00 €

24.08.2018
Zmluva Dodatok č. 1
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica, 974 01
0,00 €
15/2018
17.08.2018
Zmluva Ozvučenie javiska kultúrneho domu
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, 011 09
0,00 €
14/2018
01.08.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
13/2018
02.07.2018
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
55/2018
01.06.2018
Faktúra Letáky A4
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin, 036 01
87,67 €
54/2018
01.06.2018
Faktúra Členský vklad
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 032 15
200,00 €
53/2018
01.06.2018
Faktúra členský príspevok na 1 obyvateľa
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
38,80 €
52/2018
01.06.2018
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
51/2018
01.06.2018
Faktúra Doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
50/2018
01.06.2018
Faktúra vedenie účtovníctva 4/2018
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
49/2018
01.06.2018
Faktúra Vitrína
HAPPY END spol. s.r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01
117,00 €
48/2018
01.06.2018
Faktúra Účastnícky poplatok delegáta
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
100,00 €