Zber elektroodpadu

03.10.2022 11:00

Obecný úrad v Liptovských Kľačanoch oznamuje, že sa v obci uskutoční

 

Z B E R  

 E L E K T R O O D P A D U

(Televízory, práčky, chladničky, rádiá, počítače, elektrické sporáky, akumulátory a batérie a pod.)

 

V pondelok 10.10.2022

od 15,00 do 16,00 hod.

 

Auto bude pristavené pred Obecným úradom