VOĽBY

03.01.2020 08:20

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK a doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je liptovske.klacany@gmail.com

Výsledky volieb: