Oznam riaditeľky školy

31.08.2022

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov základnej a materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ľubeľa oznamuje zákonným zástupcom a žiakom:

1. Prevádzka materskej školy bude zabezpečená od 05. 09. 2022 (pondelok) v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod. Pre MŠ platia pokyny, ktoré sú zverejnené na stránke školy.

2. Prevádzka základnej školy a otvorenie školského roka bude dňa 05. 09. 2022 (pondelok) o 8:00 hod.

Žiaci si prinesú do školy písacie potreby, zápisník, prezuvky.
Prevádzka školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené od 6. septembra 2022 (utorok).

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke školy.

Mgr. Iveta Kališová
  riaditeľka školy