Oznam AGRO-RACIO

26.09.2022

Oznam o vydávaní naturálií za prenájom pôdy.

Spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o., Lipt. Mikuláš, oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzavreté nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 3. - 7. októbra 2022 bude uhrádzať nájomné vo forme naturálií. Pre dok 2022 boli stanovené nasledovné ceny za 100 kg:

Obilie (pšenica)            30,- EUR

Obilie sa bude vydávať vo Svätom Kríži od 8,00 - 13,30 hod.
Vrecia je potrebné priniesť!