Novinky a udalosti

    • Pozvánka OZ

      2015-04-09 20:47:54

         Liptovské Kľačany 19.05.2020   POZVÁNKA Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ... VIAC