Informácia o odbernom mieste

05.11.2020 09:15

Obec Liptovské Kľačany bola na testovanie administrativne pričlenená k obci Ľubeľa. Občania Liptovských Kľačian budú testovaní podľa rozpisu obce Ľubeľa - podľa poradia súpisných čísel. Občanom odporúčame, aby využili prednostne druhý deň testovania.

Miestom testovania budú vonkajšie priestory Základnej školy v Ľubeli.
Zúčastniť sa nemusia deti do 10 rokov a občania nad 65 rokov
Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na území SR
Celoplošné testovanie bude v stanovených hodinách podľa súpisného čísla domu nasledovne pre sobotu 7.11.2020 a aj pre nedeľu 8.11.2020:

   8:00 - 10:00 ..... číslo domu 1 - 125
 10:00 - 12:00 ..... číslo domu 126 - 250
 12:00 – 12:45 ..... prestávka
 12:45 - 15:00 ..... číslo domu 251 - 375
 15:00 - 17:00 ..... číslo domu 376 - 499
 17:00 – 17:30 ..... prestávka
 17:30 - 20:00 ..... číslo domu 500 - 640

Vstup na testovanie bude pri vchode do Základnej školy smerom k jedálni. Organizáciu bude zabezpečovať príslušník policajného zboru s dobrovoľnými hasičmi. Vstup bude riadený v dvoch radoch s odstupmi.

Informácia o prevádzkovom čase na odberných miestach COVID-19 v susedných obciach:

Ľubeľa, Dúbrava, Svätý Kríž, Vlachy a Partizánska Ľupča 
                    sobota  7.11.2020
                   aj nedeľa 8.11.2020 
Gôtovany len sobota  7.11.2020
Lazisko len nedeľa   8.11.2020

V čase od 8,00 do 12,00 hod

(prestávka a dezinfekcia)

od 12,45 do 17,00 hod

(prestávka a dezinfekcia)

od 17,30 do 20,00 hod.