2015

21.12.2015 09:00

UZNESENIE: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovské Kľačany 30.1.2015
Zápisnica a uznesenie zo dňa 30.01.2015 - PDF
Zápisnica a uznesenie zo dňa 19.03.2015 - PDF
Zápisnica a uznesenie zo dňa 30.03.2015 - PDF
Zápisnica a uznesenia zo dňa 24.06.2015 - PDF
Zápisnica a uznesenia zo dňa 23.09.2015 - PDF
Zápisnica a uznesenia zo dňa 18.11.2015 - PDF
Zápisnica a uznesenia zo dňa 09.12.2015 - PDF