• Úradná tabuľa

  • Vakcinácia proti besnote

   28.09.2022

   Vakcinácia prosti besnote.PDF VIAC

  • Oznam AGRO-RACIO

   26.09.2022

   Oznam o vydávaní naturálií za prenájom pôdy. Spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o., Lipt. Mikuláš, oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzavreté nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 3. - 7. októbra 2022&n... VIAC

  • Oznam riaditeľky školy

   31.08.2022

   Oznam pre zákonných zástupcov žiakov základnej a materskej školy Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ľubeľa oznamuje zákonným zástupcom a žiakom: 1. Prevádzka materskej školy bude zabezpečená od 05. 09. 2022 (... VIAC