Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor

19.09.2017
Zmluva Usmernenie ekonomickej činnosti
KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04
0,00 €
14/2017
24.08.2017
Zmluva Zmluva o dielo
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica, 974 01
0,00 €
13/2017
22.08.2017
Zmluva Zmluva o dielo
CESTY SK s.r.o., Mojmírova č. 8, Košice, 040 01
0,00 €
č.1/2017
18.08.2017
Zmluva Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci
KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04
0,00 €
12/2017
01.08.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
9/2017
03.07.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
8/2017
03.07.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
11/2017
03.07.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
10/2017
03.07.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
7/2017
02.05.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
6/2017
02.05.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
5/2017
02.05.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
4/2017
02.05.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
3/2017
02.05.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214
0,00 €
2/2017
23.03.2017
Zmluva Nájomná zmluva
Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemková spoločenstvo Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany , Liptovské Kľačany, 032 14
0,00 €