• Úradná tabuľa

  • Výrub dreviny - zverejnenie

   19.10.2017

   Informácia o začatí správneho konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správno... VIAC

  • Oznamy z miestneho rozhlasu

   11.10.2017

   Obecný úrad Liptovské Kľačany oznamuje: - že na cintoríne bude prebiehať čistenie hrobov. Cena za jednohrob je 20,- €, za dvojhrob 30,- €. Hroby budú ošetrené špeciálnym ochranným náterom. Svoje me... VIAC

  • Oznam AGRO-RACIO

   28.09.2017

   Oznam o vydávaní naturálií za prenájom pôdy. Spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o., Lipt. Mikuláš, oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzavreté nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 9. - 13. októbra bude... VIAC